Ponuka služieb

- liaté železobetónové podlahy

- práce na údržbe a čistení podláh (betónové a epoxidové podahy, dlažby, kamenné dlažby)

Priemyselné podlahové systémy

Ponuka našich služieb sa odvíja od zhotovenia kvalitnej betónovej konštrukcie podlahy cez jej ďalšie úpravy aplikáciou cementových vsypových technológií, náterov, stierok alebo poterov.

 • Zhotovenie betónovej konštrukcie podlahy
  • dodávka a uloženie izolačnej vrstvy a obvodovej dilatácie
  • dodávka a uloženie betónovej zmesi ( s výstužou )
  • vytýčenie výšok a kontrola rovinatosti rotačným laserom
  • zhutnenie betónovej zmesi vibračnou plávajucou lištou
  • zarovnanie povrchu zrovnávacou lištou
  • viacnásobné strojné zahladenie povrchu podlahy tzv. rotačnými hladičkami
  • narezanie a vytmelenie dilatačných škár
 • Možnosti úpravy povrchu betónovej dosky ( v závislosti od nárokov na podlahový systém )
  • zhutnenie, zvibrovanie betónovej dosky ( podkladová doska )
  • viacnásobné strojné zahladenie povrchu dosky
  • viacnásobné strojné zahladenie povrchu dosky + aplikácia cementových 
   vsypových technológií ( pri vysokých nárokoch na oderuvzdornosť )
  • viacnásobné strojné zahladenie povrchu dosky + uskutočnenie finálnej tzv. 
   metličkovej úpravy - zdrsnenie povrchu betónovej dosky ( finálna úprava charakteristická 
   pre realizáciu komunikácií – cesty,parkovacie plochy pre nákladne a osobné automobily
  • aplikácia vysokoodolných náterov ( ochrana 
   podlahy ako jednej z najviac namáhaných konštrukcií )

   

 • Údržba a čistenie podláh
  • umývanie tvrdých podláh umývacími automatmi s používaním 
   chemických čistidiel
  • hĺbkové čistenie tvrdých podláh jednokotúčovými strojmi , umývacími
   automatmi s používaním špeciálnych chemických čistidiel a následnou
   ochranou polymérmi ( voskami ) „ PVC , TERACOVÁ DLAŽBA , 
   KERAMICKÁ DLAŽBA , PRÍRODNÝ A UMELÝ KAMEŇ “
  • Prebrusovanie – prelešťovanie teracovej dlažby s následnou ochranou 
   polymérmi
  • Prebrusovanie – prelešťovanie prírodného a umelého kameňa 
   s následnou ochranou polymérmi
  • Radikálne čistenie betonových a epoxidových podláh jednokotúčovými
   Strojmi, umývacími automatmi s používaním špeciálnych chemických 
   čistidiel s následnou ochranou polymérmi
  • V prípade záujmu , na požiadanie prevádzame zdarma vzorky čistenia, preleštenie podláh

Naši spokojní klienti

ref2.jpg
ref3.jpg
ref1.jpg